grafika logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w m. Krzywdy w ciągu drogi powiatowej  Nr 1083R, w m. Jarocin w ciągu drogi powiatowej Nr 1041R, w m. Rudnik nad Sanem w ciągu drogi powiatowej Nr 1060R, w m. Krzeszów w ciągu drogi powiatowej Nr 1069R, w m. Kurzyna Średnia w ciągu drogi powiatowej Nr 1044R wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Wartość dofinansowania:

504 217,52 zł

Wartość środków własnych Powiatu:

126 054,38 zł

Całkowity koszt inwestycji:

630 271,90 zł

Opis zadania:

W ramach zadania wybudowanych i przebudowanych zostanie pięć przejść dla pieszych wraz z budową chodnika, zamontowaniem barier ochronnych oraz wykonane zostanie odpowiednie oświetlenie zgodne z wytycznymi WR-D-41-4 i oznakowanie. Termin realizacji: 2021 r. – 2022 r.