grafika logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w m. Krzeszów Górny w ciągu drogi powiatowej  Nr 1072R, w m. Jarocin w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1041R i Nr 1039R i w m. Bieliny w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Wartość dofinansowania:

484 588,12 zł

Wartość środków własnych Powiatu:

121 147,03 zł

Całkowity koszt inwestycji:

605 735,155 zł

Opis zadania:

W ramach zadania wybudowane i przebudowane zostaną trzy przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika, zamontowaniem barier ochronnych oraz wykonane zostanie odpowiednie oświetlenie zgodne z wytycznymi WR-D-41-4 i oznakowanie. Termin realizacji: 2021 r. – 2022 r.