grafika logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska.

Wartość dofinansowania:

4 712 573,00 zł

Wartość środków własnych Powiatu:

3 141 716,13 zł

Całkowity koszt inwestycji:

7 854 289,13 zł

Opis zadania:

W ramach zadania wybudowana zostanie droga powiatowa Nr 1070R na odcinku Bukowina – Ryczki o długości 2800 mb wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R w m. Łazory na długości 5310 mb i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R w m. Huta Krzeszowska na długości 907 mb. Ponadto, wykonane zostaną m. in. chodniki, ścieżka rowerowa, skrzyżowanie z drogami gminnymi oraz przebudowane zostaną perony autobusowe. Termin realizacji: 2021 r. – 2022 r.