budżet loga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Nazwa zadania:

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3

Wartość dofinansowania:

29 500,00 zł

Całkowity koszt inwestycji:

36 875,00 zł

Opis zadania:

Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” ma na celu zakup książek będących nowościami wydawniczymi, organizację działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych oraz zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych. W 2022 wsparcie finansowe na realizację programu otrzymały:
Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna w Rudniku nad Sanem,
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku,
Technikum w Nisku
Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Rudniku nad Sanem.
Powiat Niżański, jako organ prowadzący, zapewnił finansowy wkład własny w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania. Projekt realizowany w okresie od dnia 17 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.