budżet loga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 45

Nazwa zadania:

Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. Etap II – CZĘŚĆ III (roboty wykończeniowe, montaż armatury i osprzętu)

Wartość dofinansowania:

2 000 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:

10 496 020,52 zł

Opis zadania:

Zadanie „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. Etap II – CZĘŚĆ III (roboty wykończeniowe, montaż armatury i osprzętu)” polegało będzie na wykonaniu prac obejmujących: roboty budowlane, roboty instalacyjne - wentylacja, instalacja CO, instalacje wodno - kanalizacyjne, instalacja gazów medycznych, budynek (Projektowany SAP), przebudowę kabli nN, rozdział energii, budynek agregatu i magazynu odpadów.

Termin wykonania zadania IV kw. 2023 r. i I kw. 2024 r.

Data podpisania umowy:

20 października 2023 r.