Obsługa Zarządu Powiatu - Irena Wolicka
tel. (15) 841-27-00, wewn. 123, pokój 6

Obsługa Rady Powiatu - Edyta Waszkiewicz
tel. (15) 841-27-00, wewn. 123, pokój 6

adres: Plac Wolności 2

37-400 Nisko