grafika

Drodzy uczniowie i uczennice szkół średnich z terenu Powiatu Niżańskiego,

Powiat Niżański z przyjemnością informuje, iż w okresie wrzesień - październik 2021 r. prowadzony jest nabór uczniów i uczennic do udziału w projekcie „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W projekcie mogą brać udział uczniowie i uczennice następujących szkół i kierunków:

- Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (technik elektryk, elektronik, mechatronik, informatyk, programista, organizacji turystyki, obsługi turystycznej, grafiki cyfrowej i poligrafii, reklamy, ekonomista),

- Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica (technik budownictwa, technik usług fryzjerskich),

- Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem (technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik technologii drewna).

W ramach projektu w stosunku do uczniów i uczennic będą realizowane następujące działania:

  1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
  2. Kursy dla uczniów.
  3. Kursy zlecone dla uczniów.
  4. Działania antycovidowe.
  5. Zajęcia na wyższej uczelni.
  6. Wizyty w zakładach pracy.
  7. Płatne staże.

Ponadto w ramach projektu na potrzeby uczniów do szkół zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i wyposażenie.

Szczegółowe informacje dotyczące działań w poszczególnych szkołach znajdują się w regulaminach rekrutacji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

 

Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

 

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy