plakat

Piotruś urodził się 11.01.2005r, na skutek niedotlenienia podczas porodu, cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Choruje także na epilepsję, małogłowie, ma problemy ortopedyczne. Jest dzieckiem niedowidzącym i bardzo opóźnionym psychoruchowo. Chłopczyk od drugiego miesiąca życia jest rehabilitowany. Pozostaje pod stałą opieką wielu specjalistów ( m.in.: rehabilitanta, neurologa, okulisty, neurologopedy, psychologa, ortopedy). Piotruś na dzień dzisiejszy nie porusza się samodzielnie oraz potrzebuje pomocy opiekuna we wszystkich codziennych czynnościach.

Dziecko - ze względu na stan zdrowia przyjmuje dużo leków i suplementów. Potrzebuje sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, pomocy edukacyjnych, logopedycznych, do terapii wzroku.

Piotruś powinien być rehabilitowany codziennieKoszt 1h prywatnej rehabilitacji w naszej okolicy to 70-100zł. Wskazane są także dodatkowe, prywatne zajęcia z neurologopedą, terapeutą widzenia, psychologiem, aquaterapeutą.

Chłopiec, ze względu na złożoną niepełnosprawność-powinien uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych. Ta forma intensywnej rehabilitacji-daje największe postępy u Piotrusia i jest szansą i nadzieją na uzyskanie samodzielności w przyszłości. Najlepsze efekty usprawniania dziecka dałby pobyt na kilku turnusach rocznie.

Jednorazowy wyjazd to koszt około 5.000-7.500zł (w zależności od ilości i różnorodności oferowanych zabiegów).

Piotruś ma na swoim koncie WIELKI SUKCES. Nauczył się PŁYWAĆ!!! Pokonał swoją niepełnosprawność, a to, przy czterokończynowym porażeniu mózgowym, jest wielkim wyczynem. Jego determinacja w walce o zdrowie, daje nadzieję, że kiedyś będzie CHODZIŁ…

KRS:0000186434
Cel szczegółowy 1%: PIERCHAŁA PIOTR 44/P