Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że do 15 lutego 2021 r. trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem Planu i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz.
Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr