plakat

OGŁOSZENIE O NABORZE

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA

OGŁASZA

NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

 

 Rekrutacja trwa do 1 kwietnia 2022 r.

 Uczestnikami Projektu mogą być:

 - bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat;

 - zamieszkujący lub uczący się na terenie w. podkarpackiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

Ponadto co najmniej 50% zrekrutowanych Uczestników projektu ze względu na założenia projektu będzie zamieszkiwało miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

W ramach projektu oferujemy:

  1. Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
  2. Wsparcie eksperta dotacyjnego.
  3. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej – 23.050,00 PLN.
  4. Wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe udzielane w okresie 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x max. do kwoty 2.800,00 PLN).

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku:

 - OSOBIŚCIE w biurze projektu – 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37, w godzinach 8.00 - 15.00;

Lub

- ELEKTRONICZNIE w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl, www.mojafirma.org.pl

BIURO PROJEKTU:

38-400 Krosno, ul. Pużaka 37

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 501 740 548

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Projekt „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.