Obsługa Klienta w Naszym Urzędzie

Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw Starostwo Powiatowe opracowało Karty Spraw realizowanych przez komórki merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostały one pogrupowane według Wydziałów Starostwa i zamieszczone poniżej.

 

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje wszystkie sprawy kierowane do Urzędu i czynne jest codziennie od pon. do pt. w godz. 7:30 – 15:30.

Wydział Komunikacji prowadzi obsługę stron w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

W sprawach skarg i wniosków starosta, wicestarosta przyjmują we wtorki w godz. 11:00 -15:30
Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy

 

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, przekazać opinię lub zadać pytanie możesz skorzystać z modułu poniżej:

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO

WYPEŁNIJ ANKIETĘ ZADOWOLENIA PETENTA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE