grafika logo

Z wielką przyjemnością informujemy, że Powiat Niżański, jako jeden z 30 powiatów w Polsce i jeden z trzech z województwa podkarpackiego, na 68 podmiotów, które znalazły się w „Wykazie projektów lokalnych zakwalifikowanych do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa zabezpieczonej na realizację w 2020 roku programu Razem bezpieczniej im. Wł. Stasiaka”, otrzymał dofinansowanie na modernizację trzech przejść dla pieszych w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” – cel szczegółowy nr 2 „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

- Projekt Powiatu Niżańskiego pn: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych powiatu niżańskiego w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych” uzyskał 15 miejsce na liście 68 projektów, które otrzymają dofinansowanie. Radość jest tym większa, że do programu zgłoszono z całego kraju aż 314 projektów – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Całkowita wartość planowanej inwestycji wynosi 158.886,69 zł, z czego 100.000 zł stanowi otrzymane dofinansowanie, a pozostała kwota to środki własne Powiatu.

Dzięki pozyskanym środkom, zmodernizowane zostaną trzy przejścia dla pieszych przy szkołach podstawowych: w Bystrem, Cholewianej Górze oraz Jarocinie. Dodatkowo zostaną zamontowane aktywne znaki wraz z barierami ochronnymi. Wymieniona zostanie nawierzchnia chodników w obrębie trzech przejść oraz wykonane zostaną oznakowania poziome w kontrastowych kolorach.

Ponadto, w ramach projektu, odbywać się będą spotkania oraz warsztaty o tematyce „bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, zwiększające świadomość wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Cały projekt oraz wszelkie działania związane z warsztatami edukacyjnymi będą realizowane w partnerstwie m. in. z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu i Szkołami Podstawowymi oraz z Gminnymi Ośrodkami Kultury.