zdjęcie przejścia

logo RB

Dnia 4 września 2020 roku podpisano porozumienie w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. Dotacja przeznaczona jest na  zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych powiatu niżańskiego w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

 Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 158 886,69 z czego 100 000,00 zł to dofinansowanie z programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”

Dzięki pozyskanym zmodernizowane zostaną trzy przejścia dla pieszych w pobliżu szkół podstawowych  w Jarocinie, Cholewianej Górze i Bystrem. Ponadto przeprowadzane będą spotkania oraz warsztaty edukacyjno–profilaktyczne mające na celu uświadamianie wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych.

Zakończenie projektu zaplanowano na koniec bieżącego roku.