grafika

Starosta Niżański informuje, że w dniu 18 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzony na terenie powiatu niżańskiego trening systemu wykrywania i alarmowania (SWA) nt. „Ocena sytuacji skażeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności powiatu przed skutkami zdarzeń CBRN przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów i technologii IT oraz radiokomunikacji cyfrowej”.

Trening będzie elementem ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL-21” organizowanego przez Centrum Dyspozycyjne KSWSiA – Centralny Ośrodek Analizy Skażeń (COAS).

W ramach treningu w dniu 18 listopada 2021 r. w trakcie przeprowadzonej głośnej próby uruchomienia systemów alarmowych zostanie wyemitowany:

  • o godz. 1100 akustyczny sygnał alarmowy – „ogłoszenie alarmu”;
  • o godz. 1115 akustyczny sygnał alarmowy – „odwołanie alarmu”.