flaga i godło

We wtorek, 8 lipca 2020 roku, został przekazany do eksploatacji, kolejny przebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy, w miejscowości Huta Nowa, wykonany przez Przedsiębiorstwo MOLTER z Rudnej Małej.

Uroczystość odbioru przedmiotowej inwestycji zaszczycił swoją obecnością Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Poseł na Sejm RP Rafał Weber. 

W przekazaniu wzięły również udział władze samorządowe: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Jan Połeć, sołtys wsi Huta Nowa Grzegorz Kuliński, przedstawiciel firmy Molter Krzysztof Błądek, pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku: Zbigniew Lach, Marek Dec, Jadwiga Maluga i Agnieszka Nikolas oraz mieszkańcy wsi Huta Nowa.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1.745.175,32 zł, z czego 1.396.140 zł (80%) stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a 349.035,32 zł to środki własne Powiatu.

Pozyskane środki finansowe pozwoliły na wykonanie nawierzchni na długości 2373 mb, kanalizacji deszczowej, zjazdów, zatoki przystankowej i peronów, chodnika oraz pobocza.

Przebudowa drogi i poprawa jej stanu technicznego wpłynie na wzrost dostępności komunikacyjnej powiatu niżańskiego oraz na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.