grafika

30 kwietnia 2021 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R: ul. Kończycka w Rudniku nad Sanem w km 0+187,8 – 1+068 i Rudnik-Kończyce w km 1+068-5+900 wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1059R od dr. Nr 77 – Przędzel w miejscowości Przędzel” i przekazany został plac budowy.  

Umowę podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Ryszard Hadała Prezes Zarządu PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika.

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum Firm - Lider PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz Partner PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Łączny koszt inwestycji to 4 673 000,72 zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji przebudowane zostanie niespełna 7 km dróg. Zadanie będzie polegać m.in. na zmianie elementów geometrycznych i konstrukcyjnych drogi, przebudowie skrzyżowań, chodników, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej. Wykonane zostaną także pobocza, ścieżka rowerowa oraz oznakowanie.

- To ważna inwestycja nie tylko dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ale istotna również dla Powiatu Niżańskiego. Niewątpliwie przyczyni się ona do poprawy infrastruktury drogowej na terenie Powiatu i stworzy znacznie lepsze warunki drogowe dla mieszkańców - tłumaczy Starosta Niżański Robert Bednarz.

Przewidywany termin realizacji inwestycji to październik 2021 roku.