Środki na kolejną dużą inwestycję drogową w Powiecie Niżańskim

Dnia 29 lipca 2021 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Starosta Niżański Robert Bednarz odebrał umowę w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska”.

Otrzymane dofinansowanie opiewa na kwotę 7 363 737 zł, natomiast szacunkowa wartość całego zadania wynosi 12 272 896,60 zł.

Dzięki pozyskanym środkom wybudowana zostanie droga powiatowa Nr 1070R na odcinku Bukowina – Ryczki o długości 2800 mb wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R w m. Łazory na długości 5310 mb i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R w m. Huta Krzeszowska na długości 907 mb. Ponadto, wykonane zostaną m. in. chodniki, ścieżka rowerowa, skrzyżowanie z drogami gminnymi oraz przebudowane zostaną perony autobusowe.

 - Bardzo cieszy nas otrzymana kwota dofinansowania, bowiem dzięki temu możliwe będzie przebudowanie kolejnych ważnych dróg na terenie Powiatu Niżańskiego, co z pewnością poprawi komfort jazdy a także zwiększy bezpieczeństwo użytkowników przebudowywanych dróg – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.