grafika logo

Z wielką przyjemnością informujemy, że Powiat Niżański, jako jeden z 30 powiatów w Polsce i jeden z trzech z województwa podkarpackiego, na 68 podmiotów, które znalazły się w „Wykazie projektów lokalnych zakwalifikowanych do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa zabezpieczonej na realizację w 2020 roku programu Razem bezpieczniej im. Wł. Stasiaka”, otrzymał dofinansowanie na modernizację trzech przejść dla pieszych w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” – cel szczegółowy nr 2 „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

W dniu 13 grudnia br. odbył się „Dzień dla bezpieczeństwa” – forum podsumowujące projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III”, które w tym roku zorganizowano w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.  

Forum rozpoczęła Zuzanna Laba – wokalista z NCK „Sokół”, która wykonała „Piosenkę o niebezpiecznym świecie”.

Następnie głos zabrała Andżelika Fornal z Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, która podziękowała władzom Powiatu Niżańskiego za cenną inicjatywę i zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa w ramach realizacji projektu.

Z kolei gospodarz uroczystości – Starosta Niżański Robert Bednarz – przedstawił korzyści płynące z realizacji projektu dla społeczności lokalnej.

Forum było doskonałą okazją do pochwalenia się zrealizowanymi działami oraz przekazania podziękowań dla partnerów, współrealizatorów i koordynatorów szkolnych poszczególnych działań.

Do wspólnego wręczania podziękowań i upominków okolicznościowych Starosta zaprosił Andżelikę Fornal z PUW oraz Sylwestera Daśko Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego. Szczególne podziękowania przekazane zostały dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz koordynatorom projektu – za współpracę, aktywność i osobiste zaangażowanie – Dyrektor Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem siostrze Irminie Butowskiej i koordynatorowi siostrze Renacie Gogoli, Dyrektorowi LO w Nisku Jerzemu Stelmachowi i koordynatorom – Wicedyrektor Beacie Wasyl i Sylwii Matyce, Dyrektorowi RCEZ w Nisku Wacławowi Piędlowi i koordynatorowi Edycie Maziarz, Dyrektorowi ZS w Jeżowem Stanisławowi Haduchowi i koordynatorowi Bogdanowi Sieńko, Dyrektorowi i jednocześnie koordynatorowi w ZS w Rudniku nad Sanem Edwardowi Wołoszynowi, Dyrektorowi SOSW w Rudniku nad Sanem Marcie Szczepańskiej i koordynatorowi Tomaszowi Zielińskiemu.

Starosta wspólnie z Andżeliką Fornal i Dyrektorem ZS w Jeżowem Stanisławem Haduchem wręczyli również nagrody zwycięzcom konkursu „Bezpieczne korzystanie z telefonów komórkowych” dla uczniów ZS w Jeżowem i uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Jeżowe, nagrody zostały ufundowane przez Powiat Niżański. W kategorii szkół podstawowych III miejsce zajęła Łucja Rogala (ZS Jeżowe Centrum), II Paulina Szwarc (PSP w Groblach), a I miejsce Piotr Słodziński (ZS Jeżowe Centrum). W kategorii szkół średnich III miejsce przyznano Ewelinie Sowa, II Dominice Krawiec, a I miejsce Karolinie Kołodziej, wszystkie z Zespołu Szkół w Jeżowem. Dodatkową nagrodą dla zwycięskich prezentacji było ich przedstawienie uczestnikom Forum.     

Poza prezentacjami działań projektowych, przygotowanymi przez koordynatorów szkolnych, prezentację w ramach kampanii „Czad i ogień, obudź czujność” przedstawił również zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku Ireneusz Stafiej.

Forum zakończył utwór „Dłoń” w wykonaniu Aleksandry Szozdy.

- Cieszymy się, że w tym roku ponownie udało się zrealizować zarówno forum, jak i cały projekt. Wiemy, co powinniśmy zrobić w kolejnych edycjach i nadal będziemy podejmować starania, aby pozyskiwać środki na podobne działania. Tak szeroki projekt zrealizowaliśmy dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu wielu osób. Słowa podziękowania kieruję tutaj przede wszystkim do Dyrektorów wszystkich naszych szkół, SOSW i Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem oraz koordynatorów projektów w tych szkołach i placówkach, a także osób z nimi współpracujących. Dziękuję również Pani Dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku Pani Alicji Sochackiej za tak ciepłe przyjęcie oraz piękną oprawę artystyczną podsumowania projektu, którą przygotowała instruktor młodych wokalistek, Pani Dorota Nieradka – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III” prowadzony był od lipca do grudnia br. przez wszystkie nasze szkoły ponadgimnazjalne, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem, Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem oraz Starostwo Powiatowe w Nisku. Projekt został dofinansowany w 2019 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wpisuje się w cel szczegółowy 4 Programu – Edukacja dla bezpieczeństwa.

W ramach projektu realizowanego przez Powiat Niżański „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego - etap III”, dofinansowanego w 2019 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w RCEZ w Nisku zorganizowano 3 grudnia br. Turniej Halowej Piłki Nożnej pn. „Ruch to zdrowie”.

21 listopada br., w Rudniku nad Sanem, oficjalnie oddano do użytku defibrylator AED. Defibrylator został zamieszczony na zewnętrznej ścianie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem przy ulicy Mickiewicza 38. Dzięki temu urządzenie ratujące życie jest dostępne dla każdego 24 godziny na dobę.

Symbolicznego odsłonięcia defibrylatora dokonał Starosta Niżański Robert Bednarz wraz z Dyrektor SOSW Martą Szczepańską oraz Tomaszem Zielińskim – koordynatorem projektu.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi zostało przeprowadzone szkolenie i pokaz instruktażowy, dzięki któremu wszyscy zebrani mogli się przekonać, jak proste i intuicyjne w obsłudze jest to urządzenie, a zarazem jak bardzo potrzebne. Wczesna defibrylacja jest jedną z najważniejszych czynności zwiększających szanse na przeżycie poszkodowanego
z zatrzymaniem krążenia.

Wyjęcie urządzenia z obudowy, w której się znajduje, uruchamia głośny alarm oraz skutkuje wysłaniem informacji powiadamiającej o użyciu urządzenia, dzięki czemu osoba korzystająca z niego będzie mogła liczyć na dodatkowe wezwanie pomocy.

Zakup defibrylatora był możliwy w ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III”, który został dofinansowany w 2019 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jest to trzecie tego typu urządzenie na terenie powiatu niżańskiego, które z pewnością przyczyni się do wzmocnienia skuteczności działań ratowniczych i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób mieszkających i odwiedzających powiat niżański. Każdy z nas może paść ofiarą nagłego zatrzymania krążenia, a w takim wypadku każda sekunda jest cenna.