grafika poglądowa

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku informuje, że w okresie ferii szkolnych, w dniach: 12, 13, 14 stycznia 2021 roku (tj. wtorek, środa, czwartek), Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Nisku zapewnia uczniom i ich rodzicom -

konsultacje telefoniczne z psychologiem, pod numerem telefonu: 515 699 135 w godzinach od 8.00 do 17.00

 

Dyrektor PPP w Nisku

Dorota Rabińska