Dnia 29 listopada 2017 r. oddano do użytku przebudowaną nawierzchnię placu przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dnia 13 maja 2017 r. przyznało dofinansowanie dla Powiatu Niżańskiego w kwocie 415.200 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary- Banachy”.

Dnia 11 maja 2017 r. Wicestarosta Adam Mach oraz członkowie komisji przekazali plac budowy celem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku”.

Dnia 11 maja 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał Promesę dla Powiatu Niżańskiego, opiewającą na kwotę 170.000 zł, dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna- Kamionka Dolna w km 2+206- 2+870 w miejscowości Kamionka Dolna”.

Dnia 28 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku”.