Dnia 28 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku”.

Wykonawcą inwestycji jest KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A.  z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza, reprezentowane przez Prezesa Zarządu -Ryszarda Hadałę.

Koszt zadania wyniesie 1 148 795,03 złotych, z czego 50% kosztów kwalifikowanych zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

W ramach zadania przebudowane zostanie prawie 700 mb drogi. Do zakresu inwestycji zalicza się m.in.: wzmocnienie nawierzchni, wykonanie ciągu pieszo - rowerowego, przebudowę zjazdów i poprawę kanalizacji.

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, to przebudowany odcinek drogi zostanie oddany do użytku już w listopadzie bieżącego roku.