Dnia 11 maja 2017 r. Wicestarosta Adam Mach oraz członkowie komisji przekazali plac budowy celem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku”.

Wykonawcą inwestycji jest KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A.  z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Przebudowa obejmie blisko 700 mb drogi powiatowej Nr 1056R. Koszt inwestycji wyniesie 1.148.795,03 zł, z czego 50% kosztów kwalifikowanych zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Pozostała kwota to środki własne Powiatu oraz Gminy i Miasta Nisko.

Celem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawa stanu drogi poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni i wykonanie ciągu pieszo-rowerowego. Dodatkowo zostaną przebudowane zjazdy i poprawiona kanalizacja deszczowa.

Zrealizowana inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo oraz komfort jazdy wszystkich uczestników ruchu.

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, to przebudowany odcinek drogi zostanie oddany do użytku już w listopadzie bieżącego roku.