zdjęcie

W ramach zadania zmodernizowano odcinek drogi o dł. 250 mb i wykonano pobocza o szer. 0,5 m. Modernizacja drogi poprawi warunki dojazdu rolników, m.in. do swoich pól, łąk i gruntów leśnych.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 68.344,95 zł, z czego 13.668,99 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.