Całkowity koszt inwestycji wyniósł 158.925,16 zł, z czego 45.051,07 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 100.000,00 zł dofinansowanie z programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych” a 13.874,09 zł  to środki własne Powiatu Niżańskiego.

Dzięki otrzymanym środkom zmodernizowano trzy przejścia dla pieszych w pobliżu szkół podstawowych  w Jarocinie, Cholewianej Górze i Bystrem, które zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo dzieci, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców tych miejscowości. Przejścia zostały odpowiednio oznakowane, a dzięki sygnalizacjom świetlnym, również zauważalne z dalszej odległości.

Ponadto w ramach projektu zakupiono materiały i gadżety odblaskowe, które poprawiają widoczność pieszych na drodze. Materiały zostały przekazane na ręce przedstawicieli samorządów uczniowskich z 3 szkół podstawowych z Jarocina, Cholewianej Góry i Bystrego dla uczniów tych szkół.