Całkowita wartość zadania wyniosła 2.074.783,06 zł, z czego 372.435,06 zł to środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pozyskane środki finansowe pozwoliły na wykonanie nowej nawierzchni, chodników, odwodnienia, zjazdów oraz wyniesionego skrzyżowania w miejscowości Glinianka, Wólka Bielińska i Dąbrowica.