zdjęcie

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 186.892,30 zł i został w całości dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania zakupiono klasopracownie dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Niżański, w tym:

  • klasopracownię językową dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku o wartości 48.764,58 zł,
  • klasopracownię chemiczną dla Liceum Ogólnokształcącego w Nisku o wartości 56.262,66 zł,
  • klasopracownię integracji sensorycznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem o wartości 45.865,06 zł,
  • klasopracownię komputerową dla Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem o wartości 36.000,00 zł.