zdjęcie

W czterech szkołach ponadpodstawowych należących do Powiatu Niżańskiego, powstały nowoczesne klasopracownie dydaktyczne. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 186 892,30 zł i został w całości dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku powstała klasopracownia językowa dla o wartości 48 764,58 zł. Klasopracownię chemiczną utworzono w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, jej koszt to 56 262,66 zł. Z kolei w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem powstała klasopracownia integracji sensorycznej o wartości 45 865,06 zł, a w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem  klasopracownia komputerowa za 36 000 zł.

Powstanie klasopracowni ma na celu zwiększenie dostosowania kompetencji absolwentów szkół z Powiatu Niżańskiego do oczekiwań na dalszej ścieżce edukacyjnej, poprzez ważny aspekt praktyczny i ćwiczebny, a nie tylko teoretyczny. Szkoły zostały odpowiednio dostosowane do prowadzenia zajęć w danych kierunkach. 

- Dzięki powstaniu klasopracowni dydaktycznych, uczniowie z naszego Powiatu, będą mieli zapewnione komfortowe warunki nauki. Nowoczesne pracownie językowe czy informatyczne stanowią obecnie niezbędną pomocą w zdobyciu wszechstronnej wiedzy. Cieszę się, że młodzież będzie mogła kształcić się, korzystając z nowoczesnego zaplecza edukacyjnego, które zapewni im dostęp do komfortowych warunków zdobywania wiedzy – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz. 

Zgodnie z założeniami, w kolejnych latach również planowane są inwestycje związane z utworzeniem klasopracowni dydaktycznych. Także w tym roku powstaną kolejne klasopracownie w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Niżański.