zdjęcie

Całkowita wartość zadania wyniosła 4 673.000,72 zł, z czego 900 000,00 zł stanowi dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach inwestycji przebudowano łącznie nawierzchnię dróg o długości prawie 7 km, ponadto w Rudniku nad Sanem wykonano m.in. ścieżkę rowerową, zjazdy, przepusty, natomiast w miejscowości Przędzel wykonano m.in. chodnik, zjazdy, studzienki.