zdjęcie

Całkowita wartość zadania wyniosła 7 854 289,13 zł, w tym etap pierwszy o wartości 4 971 016,45 zł, natomiast 979 062,75 zł stanowi dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres pierwszego etapu zadania obejmował wykonanie prac na drodze powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory na odcinku 5,310 km oraz na drodze powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska – 907 mb. Wykonane prace to nowa nawierzchnia drogi, przebudowa skrzyżowań, chodników, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej, wykonanie pobocza, ścieżki rowerowej oraz oznakowania.