zdjęcie

Całkowita wartość zadania wyniosła 2 141 411,99 zł, z czego 500 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozbudowa Szpitala dotyczy Oddziału Wewnętrznego I i II, Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologii oraz Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Pracowni Endoskopii. W wyniku rozbudowy powstanie nowoczesna powierzchnia łóżkowa z salami 2-3 osobowymi z własnymi węzłami sanitarnymi oraz nowoczesna Pracownia Endoskopowa i rozbudowana Pracownia Diagnostyki Obrazowej. Projekt obejmuje również przebudowę najstarszej istniejącej części Szpitala w celu dostosowania jej do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej i wymagań higieniczno-sanitarnych zgodnie z zaleceniami instytucji kontrolujących i wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, a także celem dostosowania części diagnostycznej i zabiegowej oddziałów objętych projektem do najnowszych wymogów w tym zakresie.