grafika logo

Od 1 lipca 2021 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem realizuje powierzone przez Powiat Niżański w ramach otwartego konkursu ofert zadanie pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Zajęciami opiekuńczymi objętych jest 20 osób niepełnosprawnych. Zajęcia realizowane są w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, jak również w domu rodzinnym osób uczestniczących w tych zajęciach. Prowadzenie zajęć opiekuńczych polega na zapewnieniu osobom niepełnosprawnym opieki, zagospodarowując w sposób ciekawy i atrakcyjny sposób czas wolny. Podczas przeprowadzonych dotychczas zajęć stacjonarnych, organizowane były: zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, spacery po okolicy oraz wyjście na wystawę do Centrum Wikliniarstwa pt. „Rudnik jakiego już nie ma”. Na bieżąco organizowane są warsztaty kulinarne, plastyczne i modelarskie. Zorganizowane zostały również ciekawe i edukacyjne wyjazdy, np.: wyjazd do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli połączony z warsztatami plastycznymi pn. „Podróż do Japonii” oraz wyjazd na Wodny Plac Zabaw, również do Stalowej Woli. Zorganizowano Spływ Galarami w Ulanowie połączony z ogniskiem, wyjazd do kina w Nisku i nad Zalew Podwolina oraz do Europejskiego Centrum Bajek w Pacanowie, gdzie podopieczni mogli uczestniczyć w warsztatach pt. „Tajemnice soli”.

Zadanie współfinansowane jest z programu pn. Opieka wytchnieniowa edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Całkowity koszt zadania wynosi 96 600 zł.

Koordynatorem projektu z ramienia Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem jest Barbara Potocka.