grafika logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziałów rewalidacyjno – wychowawczych w SOSW w Rudniku nad Sanem

Wartość dofinansowania:

3 500 000,00 zł

Planowany koszt inwestycji:

11 274 150,00 zł

Opis zadania:

Zakres obejmuje: termomodernizację, modernizację pomieszczeń, klatek schodowych, polegającą na wymianie instalacji budowlanych, drzwi, podłóg, okładzin ścian, montażu podwieszanych sufitów, lamperii, nowych poręczy, balustrad, konstrukcji dachu z pokryciem, modernizację kotłowni, wyposażenie.

Termin realizacji inwestycji: 2022 – 2023 rok