grafika logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadania:

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku w Nisku przy Pl. Wolności 15 oraz nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 2 w celu rozszerzenia istniejących i nadania im nowych funkcji użytkowych

Wartość dofinansowania:

3 000 000,00 zł

Planowany koszt inwestycji:

18 000 000,00 zł

Opis zadania:

Zakres inwestycji: przebudowa i rozbudowa dla projektowanych funkcji użytkowych, dostosowanie do wymagań projektowania uniwersalnego, głęboka termomodernizacja z elementami OZE, systemy teleinformatyczne, elementy wyposażenia.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2021 r. – 2022 r.