grafika logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rezerwa budżetu państwa cz. 81

Nazwa zadania:

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

Wartość dofinansowania:

960 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:

1 249 662,00 zł

Opis zadania:

Zadanie „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku” polegało będzie na zakupie aparatu cyfrowego RTG z funkcją fluoroskopii, na potrzeby Pracowni RTG Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.