grafika logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania:

,,Laboratoria Przyszłości”

Wartość dofinansowania:

60 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji:

60 000,00 zł

Opis zadania:

Powiat Niżański otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - ,,Laboratoria przyszłości”.
W ramach programu wsparcie zostało udzielone Specjalnej Szkole Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem.
W ramach pakietu podstawowego (obowiązkowego) szkoła zakupi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery oraz sprzęt do nagrań.
W ramach wysokości udzielonego wsparcia placówka będzie mogła wybrać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, po pomoce dydaktyczne.