grafika logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa w miejscowości Zalesie wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Krzywdy

Wartość dofinansowania:

1 532 015,00 zł

Wartość środków własnych Powiatu:

1 021 343,37 zł

Całkowity koszt inwestycji:

2 553 358,37 zł

Opis zadania:

W ramach zadania przebudowane zostaną: droga powiatowa Nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa w miejscowości Zalesie, zjazdy, przepusty i inne elementy infrastruktury drogowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Krzywdy.
Termin realizacji: 12.2021 r. – 09.2022 r.