grafika logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania:

Dofinansowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej „robotnika do pracy lekkiej”

Wartość dofinansowania:

38 300,00 zł

Całkowity koszt inwestycji:

38 300,00 zł

Opis zadania:

W ramach programu wsparcie zostało udzielone dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poniesienie kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Z otrzymanych środków zostały zakupione urządzenia: GV KATLA generator pary na kwotę 12 300,00 zł oraz Automat Myjąco-Szorujacy SCL EASY R66BT w kwocie 26 000,00 zł