grafika

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania:

Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych.

Wartość dofinansowania:

7 735 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji:

9 100 000,00 zł

Opis zadania:

Zakres obejmuje: przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, korytarzy i klatek schodowych, położenie i uzupełnienie tynków, podłóg i malowanie, instalacje elektryczne, sanitarne, centralnego ogrzewania, wentylacji i fotowoltaiki, dostosowanie do wymagań projektowania uniwersalnego (dźwigi osobowe, platformy przyschodowe) i budowę sieci komputerowej, która zapewni dostępność cyfrową i multimedialną zdalnej obsługi interesanta, oraz elementy wyposażenia i zagospodarowanie teren wokół budynku.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2022-2023 r.

logo