grafika logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku.

Wartość dofinansowania:

7 220 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji:

9 410 290,96 zł

Opis zadania:

W ramach zadania planuje się przebudowę elementów geometrycznych i konstrukcyjnych drogi poprzez: wykonanie nowej nawierzchni (3,638 km), kolektora burzowego, chodnika ( 1129 m), ścieku, ścieżki rowerowej (662 m), odbudowy rowu i umocnienia, poszerzeń obustronnych, umocnienia pobocza bitumicznego z kruszywa (1922 m), zjazdów bitumiczne i z kostki (106 szt.), kanału technologicznego (3510 m),studnie rewizyjne (33 szt.) z wpustami ulicznymi, przepusty pod zjazdami (22 szt.),oznakowania poziomego i pionowego oraz barier ochronnych.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2022-2023 r.

logo