grafika logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Fundusz Promocji Kultury / Program Infrastruktura Kultury

Nazwa zadania:

Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Niżańskiego

Wartość dofinansowania:

100 000,00 zł

Wartość środków własnych Powiatu:

54 916,00 zł

Planowany koszt inwestycji:

154 916,00 zł

Opis zadania:

Zaadoptowana w roku ubiegłym do prowadzenia działalności kulturalnej, również dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, była aula szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zyska nowe wyposażenie na łączną kwotę 154 916 zł. W ramach zadania wykonane zostanie okotarowanie i oświetlenie sceny, zakupione zostanie nagłośnienie, a także projektor wraz z oprzyrządowaniem i akcesoriami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, przewidziano zakup pętli indukcyjnej, co pozwoli dotrzeć z ofertą kulturalną do szerszego grona odbiorców.

Planowany termin realizacji inwestycji: 04.07.2022 - 30.11.2022

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

logo MKiDN