budżet loga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Program wyrównywania różnic między regionami III

Nazwa zadania:

Przebudowa sanitariatu w budynku dydaktycznym Liceum Ogólnokształcącego w Nisku dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Wartość dofinansowania:

31 489,48 zł

Wartość środków własnych Powiatu:

44 093,70 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:

75 583,18 zł

Opis zadania:

W ramach zadania łazienka, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie auli w LO w Nisku zostanie przebudowana i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki czemu zapewni bezpieczne i higieniczne warunki dla korzystających z niej osób. Termin zakończenia: grudzień 2022 r.