DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

budżetu państwa

 

Nazwa funduszu/programu/dotacji:

 

Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 45

 

Nazwa zadania:

 

Wzmocnienie potencjału SPZZOZ w Nisku poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego celem poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

Wartość dofinansowania:

 

1 279 641,24 zł

 

Całkowity koszt realizacji zadania:

 

1 620 824,88 zł

 

Opis zadania:

 

Środki przeznaczone na realizację zadania polegającego na zakupie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku aparatury i sprzętu medycznego w postaci: 2 szt. autoklawów 4 -jednostkowych, 4 szt. endoskopów (wideokolonoskop, wideogastroskop), 2 szt. napędów ortopedycznych o dużej mocy z osprzętem, 1 szt. diatermia, 1 szt. aparat USG dwugłowicowy.