DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

budżetu państwa

 

 

Nazwa funduszu/programu/dotacji:

 

Dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

 

Nazwa zadania:

 

Strzelnica Wirtualna w Powiecie Niżańskim

 

Wartość dofinansowania:

 

194 641,06 zł

 

Całkowity koszt realizacji zadania:

 

270 969,48 zł

 

Opis zadania:

Powiat Niżański będzie realizował zadanie w terminie od dnia 19 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2033 r.

Projekt polega na organizacji i wyposażeniu w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku wirtualnej strzelnicy.

Zaplanowane działania obejmują prace projektowe, remontowe, zakup szkolno-treningowego systemu strzeleckiego, doposażenie pomieszczeń strzelnicy, oraz udostępnienie obiektu dla:

- uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w obszarze obronności państwa,

- organizacji pozarządowych działających w zakresie obronności państwa.