DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

budżetu państwa

 

 

Nazwa funduszu/programu/dotacji:

 

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 

 

Nazwa zadania:

 

Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap IV

 

Wartość dofinansowania:

 

100 000,00 zł

 

Całkowity koszt realizacji zadania:

 

110 000,00 zł

 

Opis zadania:

Powiat Niżański realizował będzie projekt w terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Projekt zakłada realizację działań przez szkoły prowadzone przez Powiat Niżański – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem, a także Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem. Zaplanowane działania  skierowane są do przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży i wychowanków szkół i placówek oświatowych, dorosłych oraz seniorów. Szkolenia z pierwszej pomocy odbędą nauczyciele, pracownicy szkół, pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Zaplanowano również zakup materiałów odblaskowych oraz defibrylatora AED do umieszczenia w ZS w Jeżowem. W ramach projektu przeprowadzona zostanie, wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, akcja krwiodawstwa w Rudniku nad Sanem.