budżet loga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 „POLSKI ŁAD”

Nazwa zadania:

,,Poznaj Polskę”

Wartość dofinansowania:

46 441,60 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:

61 952,00 zł

Opis zadania:

Powiat Niżański otrzymał wsparcie finansowe na realizację wycieczek w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Dzięki pozyskanym środkom uczniowie spośród czterech szkół prowadzonych przez Powiat Niżański uczestniczyć będą w wycieczkach szkolnych zorganizowanych w różnych obszarach Naszego kraju. Przedsięwzięcie pt. „Poznaj Polskę” ma na celu wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań, które uatrakcyjnią edukację dzieci i młodzieży poprzez poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.