budżet loga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603R Krzywdy – Zaborczyny

Wartość dofinansowania:

1 399 798,00 zł

Wartość środków własnych Powiatu:

1 443 195,71 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:

2 842 993,71 zł

Opis zadania:

W ramach zadania planowane jest wykonanie nowej nawierzchni na odcinku drogi o długości 936 m.b. i szerokości 5,5 m, kanalizacji deszczowej, parkingu i zatoki postojowej, zjazdów, pobocza utwardzonego, przepustów, wybudowanie kanału technologicznego, wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m oddzielonego od jezdni ściekiem przykrawężnikowym i długości 936 m.b. oraz przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa.