budżet loga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
REZERWY SUBWENCJI OGÓLNEJ

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rezerwa Subwencji Ogólnej

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Gózd – Huta Krzeszowska

Wartość dofinansowania:

346 168,03 zł

Wartość środków własnych Powiatu:

833 846,07 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:

1 180 014,10 zł

Opis zadania:

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu podbudowy, nawierzchni z betonu asfaltowego, opaski gruntowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i budowie kanału technologicznego.