budżet loga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Remont drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa – Szwedy

Wartość dofinansowania:

467 626,00 zł

Wartość środków własnych Powiatu:

467 626,28 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:

935 252,28 zł

Opis zadania:

Inwestycja polegać będzie na remoncie konstrukcji istniejącej nawierzchni o długości 1,762 km, odprowadzeniu wód opadowych z korpusu drogowego, remoncie istniejącej kanalizacji deszczowej, uzupełnieniu zaniżonych poboczy, remoncie chodnika oraz remoncie poręczy ochronnych.