budżet loga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
REZERWY SUBWENCJI OGÓLNEJ

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rezerwa Subwencji Ogólnej

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2609R DW 878 – do węzła S19 Rudnik nad Sanem

Wartość dofinansowania:

2 339 212,97 zł

Wartość środków własnych Powiatu:

2 339 213,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:

4 678 425,97 zł

Opis zadania:

W ramach zadania zostanie wykonana m. in. nawierzchnia jezdni na długości 1,848 km, droga dla rowerów, droga dla pieszych, zatoki, perony, zjazdy na posesje, odwodnienie oraz roboty wykończeniowe związane z przebudową drogi.