budżet loga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Budowa chodnika wraz z przebudową drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w miejscowości Nowy Nart

Wartość dofinansowania:

1 458 698 zł

Wartość środków własnych Powiatu:

482 857 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:

1 941 555 zł

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje budowę chodnika z masy mineralno-asfaltowej o długości 1 368 m, wykonanie poboczy i opaski gruntowej, muru oporowego i zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowę drogi dla pieszych o długości 161 m, zatoki autobusowej i postojowej, elementów odwodnienia oraz wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem.